Close
svg

Privacy beleid

TASK4 Studios privacy beleid

Laatst bijgewerkt: 10 augustus 2022

 

 

Bedankt voor het gebruik van TASK4 diensten en producten! In het kader van de AVG en GDPR wetgeving hebben wij dit privacybeleid document opgesteld.

 

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw informatie verzamelen, gebruiken, verwerken en vrijgeven, inclusief persoonlijke informatie, in samenhang met uw toegang tot en gebruik van het TASK4-websites en de betalingsdiensten.

Wanneer dit beleid ‘TASK4’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ vermeldt, verwijst het naar het TASK4-bedrijf dat verantwoordelijk is voor uw informatie in het kader van dit privacybeleid (de ‘gegevenscontroller’).

 

Betalingen op grond van de Servicevoorwaarden van Betalingen (” Betalingsvoorwaarden “). Wanneer u de betaaldiensten gebruikt, verstrekt u ook uw informatie, inclusief persoonlijke informatie, aan een of meer TASK4-betalingsentiteiten, die ook de gegevensbeheerder (de ” betalingsgegevenscontroller “) van uw informatie met betrekking tot de betaaldiensten zal zijn.

Onder TASK4 vallen alle entiteiten die door TASK4 worden uitgevoerd, daaronder vallen in ieder geval:

 • Fotostudiolimburg.com (met bijbehorende seo domeinen)
 • Exclusiveboudoir.nl
 • Newbornfotografielimburg.nl
 • Cakesmashfotoshootlimburg.nl
 • Zwangerschapsfotografielimburg.nl
 • Huwelijksfotograaflimburg.nl
 • Computerhistorischmuseum.nl
 • Computerclublimburg.nl
 • Retrocomputerverzamelaar.nl
 • Retrodata.nl
 • Gewoonzelfvoorzienend.nl

Voor al deze entiteiten is TASK4 de primaire gegevenscontroller.

 

1. INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

Er zijn drie algemene categorieën informatie die we verzamelen.

 

1.1 Informatie die u ons geeft.


1.1.1 Informatie die nodig is voor contact via het TASK4-platform.

We vragen en verzamelen de volgende persoonlijke gegevens over u wanneer u het TASK4-platform gebruikt. Deze informatie is noodzakelijk voor de goede uitvoering van het contact en eventueel contract tussen u en ons en om ons in staat te stellen aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Zonder dit kunnen we u mogelijk niet alle gevraagde services bieden.

Betalingsinformatie. Om bepaalde functies van het TASK4-platform te gebruiken (zoals het betalen van een factuur), kunnen we u vragen bepaalde financiële informatie te verstrekken (zoals uw bankrekening, Paypal of creditcardgegevens) om de verwerking van betalingen te vergemakkelijken (via Moneybird.com). De techniek hierachter wordt gewaarborgd door een extern bureau, gespecialiseerd in online betalingen en facturatie.

 

1.1.2 Informatie die u ons wilt geven.

U kunt ervoor kiezen om ons aanvullende persoonlijke informatie te verstrekken om een betere gebruikerservaring te krijgen bij het gebruik van TASK4 Platform. Deze aanvullende informatie zal worden verwerkt op basis van uw toestemming.

Aanvullende profielinformatie. U kunt ervoor kiezen aanvullende informatie te verstrekken als onderdeel van uw TASK4-profiel (zoals voorkeuren, interesses, voorbeeld foto’s etc). Deze informatie wordt puur en alleen door onszelf beheert en niet gedeeld. Het kan voorkomen dat u toestemming moet geven om een gedeelde foto te delen met partners van ons zoals bijvoorbeeld een visagist(e).

 

1.1.3 Informatie die nodig is voor het gebruik van de betaaldiensten.

Moneybird moet de volgende informatie verzamelen, zoals noodzakelijk is voor de adequate uitvoering van het contract en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Zonder dit kunt u de betalingsservices niet gebruiken:

Betalingsinformatie. Wanneer u de betaaldiensten gebruikt, heeft de Moneybird (de betalingsgegevenscontroller) bepaalde financiële informatie nodig (zoals uw bankrekening, Paypal of creditcardgegevens) om betalingen te verwerken en te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

 

Loggegevens. We hebben mogelijkheden om ip-adressen te koppelen aan bezoekers op de website. Deze gegevens gebruiken we momenteel niet. Gebruikers die onze website bezoeken zijn in de basis anoniem. Zodra ze contact met ons opnemen kunnen we -indien nodig- dit contact koppelen aan een website bezoek, indien van toepassing.  Die informatie omvat onder meer: details over de manier waarop u het TASK4-platform hebt gebruikt (inclusief als u op koppelingen naar toepassingen van derden hebt geklikt), IP-adres, toegangsdatums en -tijden, hardware- en software-informatie, apparaat informatie en apparaat gebeurtenisinformatie.

Cookies en soortgelijke technologieën. De tools die we gebruiken hebben cookie-technologie. We gebruiken cookies en andere vergelijkbare technologieën.

 

Betalingstransactie-informatie. TASK4 Betalingen verzamelt informatie met betrekking tot uw betalingstransacties via het TASK4-platform, inclusief het gebruikte betaalinstrument, datum en tijd, betalingsbedrag, vervaldatum van betaalinstrument en factuur postcode, PayPal e-mailadres, IBAN informatie, uw adres en andere gerelateerde transactiegegevens. Deze informatie is nodig voor de goede uitvoering van het contract tussen u en TASK4 Payments en om de levering van de betaaldiensten mogelijk te maken.

Uw referenties. Als je een referentie over ons hebt geschreven, wordt deze met je toestemming gepubliceerd op het TASK4 platform.

 

 

2. HOE GEBRUIKEN WE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

Wij gebruiken, bewaren en verwerken informatie, inclusief persoonlijke informatie, over u om al onze TASK4 diensten aan te kunnen bieden, te verbeteren en te ontwikkelen en te onderhouden en te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

2.1 Het TASK4-platform aanbieden, verbeteren en ontwikkelen.
Initieel contact geschiedt doorgaans via de mail of een contact formulier. Deze gegevens worden doorgaans verstuurd via een extern bedrijf dat zelf voldoet aan de AVG of GDPR. Deze gegevens komen terecht in onze mail en in de toekomst mogelijk in een CRM systeem.

 

2.2 Een vertrouwde en veiligere omgeving creëren en onderhouden.
Wij zijn zelf op de hoogte van beveiligingstechnieken als https en andere oplossingen. Daar waar mogelijk maken we gebruik van externe organisaties met een smetteloze reputatie om onze diensten te optimaliseren. Daarbij doen wij ons best om alle technische aspecten van ons platform up-to-date te houden en te beveiligen met antivirus, firewalls en andere beveiligingssoftware.

 

2.3 Hoe de betalingsgegevenscontroller de verzamelde informatie gebruikt.
Betalingen geschieden enkel via externe betalingsproviders zoals moneybird, mollie.nl, paypal.com, iDeal, Bancontact.

 

3. DELEN EN OPENBAARHEID

 

3.1 Met uw toestemming.

Waar u toestemming hebt gegeven, delen wij uw informatie, inclusief persoonlijke informatie, zoals beschreven op het moment van toestemming, zoals wanneer u toestemming verleent om een externe partij die meewerkt in het project (bijvoorbeeld een visagiste, styliste, grafisch ontwerper etc).

 

 

3.2 Dienstverleners.

TASK4 en TASK4 Betalingen maken gebruik van verschillende externe dienstverleners om ons te helpen met het verlenen van diensten met betrekking tot het TASK4-platform en de betaaldiensten. Dienstverleners kunnen zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (” EER “) bevinden. Onze serviceproviders zijn met name gevestigd in Europa en Noordamerika.

 

Serviceproviders (paymentproviders, webhosters, statistieken- en formulieren bedrijven, betalingsproviders etc) kunnen ons bijvoorbeeld helpen om: (i) uw identiteit te verifiëren of uw identificatiedocumenten te verifiëren, (ii) informatie te vergelijken met openbare databases, (iii) achtergrondinformatie of politiecontroles uit te voeren, fraudepreventie en risicobeoordeling, (iv) presteren productontwikkeling, onderhoud en debugging, (v) toestaan dat de TASK4 Services worden aangeboden via platforms van derde partijen en softwaretools (bijv. door de integratie met API’s), of (vi) klantenservice, advertenties of betalingsdiensten aanbieden. Deze providers hebben beperkte toegang tot uw informatie om deze taken namens ons uit te voeren en zijn contractueel verplicht om deze te beschermen en te gebruiken, alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn vrijgegeven en in overeenstemming met dit Privacybeleid.

 

TASK4 en de TASK4-betalingen zullen uw informatie, soms inclusief persoonlijke informatie, moeten delen om ervoor te zorgen dat onze overeenkomst met u toereikend is.

 

3.3 Social Media Platforms.
Indien door u toegestaan, kunnen we bepaalde beperkte gegevens over u in overleg delen op social media platforms zoals work-in-progress, de beste foto van de fotoshoot etc. Deze verwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op ons legitieme belang bij het ondernemen van marketingactiviteiten om u potentiële klanten producten of services aan te bieden.

 

3.4 Incasso en afdracht van bezettingsbelastingen.
Bij het niet nakomen van betalingen zullen betalingsgegevens door worden gegeven aan incasso bureaus om tot een betalingsregeling te komen.

 

 

 

4. ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE

4.1 Analyse van uw communicatie.
We kunnen uw communicatie op het TASK4-platform beoordelen, scannen of analyseren op onderzoek, productontwikkeling en klantenondersteuning. In sommige gevallen kunnen we ook berichten scannen, beoordelen of analyseren om het productaanbod te verbeteren en uit te breiden. We zullen uw berichten niet beoordelen, scannen of analyseren om marketingboodschappen van derden aan u te verzenden.

 

Deze activiteiten worden uitgevoerd op basis van het legitieme belang van TASK4 om naleving van toepasselijke wetgeving en onze Voorwaarden te waarborgen, fraude te voorkomen, veiligheid te bevorderen en de adequate uitvoering van onze services te verbeteren en te waarborgen.

 

5. UW RECHTEN

U kunt de rechten beschreven in deze sectie uitoefenen voor uw toepasselijke TASK4-gegevenscontroller en betalingsgegevenscontroller door een e-mail te sturen naar info@task4.nl
Houd er rekening mee dat we u mogelijk kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat we verdere actie ondernemen op uw verzoek.

 

5.1 Uw informatie
De enige informatie die wij van je hebben is de informatie die je ons hebt gegeven via de website, telefoon of mail. Deze informatie is opgeslagen bij o.a. een mailprovider die voldoet aan de GDPR.

 

5.2 Rectificatie van onjuiste of onvolledige informatie.
U hebt het recht om ons te vragen om onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie over u te aan te passen.

 

5.3 Toegang tot gegevens en draagbaarheid.
In sommige rechtsgebieden kan het toepasselijke recht u het recht geven kopieën van uw persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben aan te vragen. Wij kunnen u voorzien van de betreffende mails voor zover wij deze nog in ons bezit hebben en indien technisch mogelijk.

 

5.4 Data Retention en verwijdering van je gegevens en data.
We bewaren uw persoonlijke gegevens over het algemeen zolang als nodig is voor de uitvoering van het contract tussen u en ons en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Als u niet langer wilt dat wij uw gegevens bewaren, kunt u ons vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen. Dit geldt ook voor de gemaakte producten (zoals door ons afgeleverde foto’s en videomateriaal). Houd er rekening mee dat als u om verwijdering van uw persoonlijke gegevens verzoekt:

 1. We kunnen sommige van uw persoonlijke gegevens opslaan als noodzakelijk voor onze legitieme zakelijke belangen, zoals detectie en preventie van fraude en het verbeteren van de veiligheid.
 2. We kunnen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. TASK4 en TASK4-betalingen kunnen bijvoorbeeld sommige van uw gegevens bewaren voor fiscale, wettelijke rapportage- en controleverplichtingen.
 3. Informatie die u met anderen hebt gedeeld (bijvoorbeeld recensies, social media berichten) kan nog steeds zichtbaar zijn.
 4. We behouden een backup van de gegevens die wij nodig achten voor minimaal een half jaar (indien mogelijk en geen catastrofale IT problemen ontstaan), daarna is de kans groot dat deze gegevens automatisch worden verwijderd. Je hebt het recht om ons te vragen deze definitief te verwijderen.
 5. Wij vragen altijd of wij foto’s mogen gebruiken in het portfolio, heb je daar initieel akkoord op gegeven, dan ben je altijd vrij deze toestemming in te trekken. Geef ons de redelijke tijd om het portfolio item te verwijderen.
 6. Omdat we het TASK4-platform onderhouden ter bescherming tegen onbedoeld of opzettelijk verlies en vernietiging, mogen resterende kopieën van uw persoonlijke gegevens gedurende een beperkte periode niet uit onze back-upsystemen worden verwijderd.

5.5 Intrekking intrekken en de verwerking beperken.
Als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door TASK4, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken door ons een mail te sturen aan info@task4.biz. Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming geen invloed heeft op de wettigheid van verwerkingsactiviteiten die zijn gebaseerd op dergelijke toestemming vóór de intrekking.

Wanneer uw persoonlijke informatie wordt verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunt u op elk moment TASK4 vragen om uw gegevens voor deze directmarketingdoeleinden te staken door een e-mail te sturen naar info@task4.nl.

 

5.6 Het indienen van klachten.
U hebt het recht om klachten in te dienen over de gegevensverwerkingsactiviteiten die door TASK4 en TASK4 Betalingen zijn uitgevoerd door een mail te sturen naar info@task4.nl.

 

6. VEILIGHEID

We implementeren en updaten continu administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of wijziging. Enkele van de voorzorgsmaatregelen die we gebruiken om uw informatie te beschermen, zijn firewalls, virusscanners en gegevensversleuteling. Als u weet of reden hebt om aan te nemen dat de gegevens van u verloren, gestolen, verduisterd of anderszins zijn aangetast of in het geval van een daadwerkelijk of vermoed ongeoorloofd gebruik van uw gegevens, neem dan contact met ons op.

 

7. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

TASK4 behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met deze bepaling. Als we dit privacybeleid wijzigen, zullen we het herziene privacybeleid op het TASK4-platform (website) plaatsen en de datum ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan dit privacybeleid bijwerken. Als u het niet eens bent met het herziene privacybeleid, kunt u ons hiervan op de hoogste stellen. Dit vrijwaart u niet om een lopende opdracht te annuleren.

 

8. CONTACTEER ONS

Als u vragen of klachten hebt over dit privacybeleid of over de manier waarop TASK4 omgaat met informatie, kunt u ons een e-mail sturen of contact met ons opnemen op: info@task4.nl. Bedankt voor het gebruik van TASK4 diensten en producten!

svg svg